UBEZPIECZENIE NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce – zapewniane przez organizatora podczas imprez organizowanych w Polsce.

Podczas organizowanych przez nas imprez turystycznych w Polsce, jeśli w umowie nie zaznaczono inaczej, Travel Shop zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnikom imprez krajowych (NW do 10 000 PLN).

Ubezpieczenie NNW zapewnia możliwość wypłaty odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło podczas wyjazdu organizowanego przez Travel Shop w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli na wyjeździe dojdzie do jakiegoś zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie palca), należy dokładnie zbierać wszystkie dokumenty związane z wizytami lekarskimi, zdjęcia rentgenowskie itd., a po zakończeniu leczenia uzyskać od lekarza dokument potwierdzający, że leczenie zostało zakończone. Pakiet dokumentów wraz z formularzem szkody należy przesłać do naszego ubezpieczyciela, wcześniej kontaktując się z nami (pomożemy poprawnie wypełnić formularz i poświadczymy zdarzenie). Kwota odszkodowania wypłacana jest więc przez ubezpieczyciela dopiero po ZAKOŃCZENIU LECZENIA, po przesłaniu do ubezpieczyciela formularza szkody oraz kompletu oryginału dokumentów (dla siebie warto wykonać kopie).

Ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem od kosztów leczenia, uczestnicy naszych obozów muszą mieć własne ubezpieczenie zdrowotne, dla obywateli Polski jest to ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia i w razie konieczności korzystamy ze świadczeń państwowych ośrodków zdrowia, szpitali itd.

Uczestnicy naszych obozów, nie będący obywatelami Polski, powinni posiadać własne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski na czas trwania obozu.

Warunki ubezpieczenia NNW na terenie Polski

UBEZPIECZENIE NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą – zapewniane przez organizatora podczas imprez organizowanych poza granicami Polski.

Podczas organizowanych przez nas imprez turystycznych w Polsce, jeśli w umowie nie zaznaczono inaczej, Travel Shop zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestnikom imprez krajowych (NW do 10 000 PLN), zaś Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są także od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW zagranica 7000 PLN), kosztów leczenia (KL do 10 000 EUR) oraz bagażu (do 800 PLN) na czas trwania imprezy.

Ubezpieczenie NNW i KL za granicą uprawnia do skorzystania z opieki zdrowotnej w następstwie nieszczęśliwego wypadku (np. złamania nogi na stoku) w ośrodku zdrowia / szpitalu wskazanym przez ubezpieczyciela i zapewnia zwrot kwoty leczenia do wysokości ubezpieczenia na które opiewa (czyli standardowo do 10 000 EURO).

DODATKOWE OPCJE UBEZPIECZEŃ (można je wykupić dodatkowo).

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy

Istnieje opcja zabezpieczenia się przed brakiem możliwości wyjazdu z powodu zachorowania, nieszczęśliwego wypadku itd, w wersji rozszerzonej także w przypadku zachorowania na COVID lub w przypadku kwarantanny nałożonej na uczestnika. Proszę pamiętać, że ubezpieczenie to działa tylko w przypadku udokumentowania zdarzenia oraz w przypadku gdy zdarzenie zostało uwzględnione w warunkach ubezpieczenia (patrz załączone pliki pdf).

Ubezpieczenie KR gwarantuje ono zwrot środków wpłaconych od 80% do 100 % (według warunków ubezpieczenia – to znaczy jeśli powód jest opisany w warunkach).
Koszt takiego ubezpieczenia wyliczany jest procentowo w zależności od wartości imprezy i od jego wariantu (czy obejmuje COVID i kwarantannę czy nie, czy obejmuje też osoby cierpiące na choroby przewlekłe itd).

Co ważne, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy wykupić od razu przy podpisaniu umowy, a więc należy również terminowo wpłacić zaliczkę aby ubezpieczyciel uwzględnił ubezpieczenie.

Kwota za ubezpieczenie jest bezzwrotna. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji z wyjazdu np. na 50 dni przed imprezą, kwota ubezpieczenia nie zostanie uwzględniona przy kwocie zwrotu. Ubezpieczenie jest dodatkowym świadczeniem wykupywanym w momencie podpisywania umowy.

Uwaga – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy nie chroni w przypadku LOCKDOWN’u (w tym wypadku np. impreza czy też kwota wpłacona na poczet obozu zostaje przełożona do wykorzystania w innym terminie).

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej można też wykupić w innej agencji ubezpieczeniowej, za to trzeba to zrobić od razu po dokonaniu rezerwacji, w innym wypadku może ono nie być skuteczne.

Warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy

Ubezpieczenie od kosztów przerwania imprezy turystycznej

Ubezpieczenie to chroni przed utratą części kosztów imprezy turystycznej w przypadku jej przerwania (w wyniku nagłego zachorowania, wypadku itd.) Proszę pamiętać, że ubezpieczenie to działa tylko w przypadku udokumentowania zdarzenia oraz w przypadku gdy zdarzenie zostało uwzględnione w warunkach ubezpieczenia (patrz załączone pliki pdf).

Ubezpieczenie to nie chroni np. w przypadku, gdy uczestnik chce wcześniej zakończyć pobyt na obozie bo np. nie dogaduje się z koleżanką lub tęskni za rodzicami.

Opcje podwyższenia ubezpieczenia NNW oraz rozszerzenia ubezpieczenia na choroby przewlekłe.

W przypadku gdy uczestnik wyjazdu cierpi na chorobę przewlekłą lub genetyczną ( i podlegał już wcześniejszemu leczeniu w związku z tą chorobą i ma świadomość jej istnienia), należy wykupić rozszerzenie ubezpieczenia NNW – wariant choroby przewlekłe.

Można zdecydować się także na podwyższenie sumy ubezpieczenia ze standardowej NNW 10 000 PLN w Polce i 10 000 EURO KL za granicą za dopłatą.

Prosimy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przed podjęciem decyzji o wykupieniu określonej opcji ubezpieczenia.