§1

Serwis internetowy www.travelshop.com.pl (dalej Serwis Internetowy) prowadzony jest przez Travel Shop Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pocztowej 39/U2, 70-357 Szczecin, KRS 0000401027, NIP 8522595410, REGON 321155033.

2. Spółka wpisana została do Rejestru Organizatorów Turystycznych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 05/12.

§2

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest wyrażenie chęci zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką.

§3

Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub Opera na komputerze stacjonarnym lub laptopie wyposażonym w system operacyjny Windows.

§4

1. Poprzez kliknięcie pola “Rezerwuj” przy opisie wybranego obozu wypoczynkowego w Serwisie Internetowym i wypełnienie wszystkich kolejnych poleceń Serwisu Internetowego, w tym w szczególności podanie niezbędnych danych, osoba korzystająca z Serwisu Internetowego (Rezerwujący) wyraża chęć zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych ze Spółką na warunkach opisanych w opisie obozu wypoczynkowego, którego dotyczy rezerwacja i w warunkach świadczenia usług turystycznych dostępnych w Serwisie Internetowym w dziale INFORMACJE – dokumenty do pobrania

2. Spółka, w terminie do 72 godzin od złożenia rezerwacji zgodnie z § 4 ust. 1, na podany przez Rezerwującego adres elektroniczny wyśle ofertę zawarcia umowy umowy o świadczenie usług turystycznych wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami niezbędnymi dla strony umowy i wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Przyjęcie oferty Spółki przez Rezerwującego następuje poprzez zapłatę zaliczki (przelewem na rachunek bankowy Spółki) w wysokości wskazanej w umowie. Warunkiem koniecznym dla skuteczności przyjęcia oferty jest dokonanie wpłaty zaliczki przed upływem ważności oferty. Z chwilą zapłaty zaliczki w w/w terminie i w wysokości wskazanej w umowie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, gdzie Spółka jest Usługodawcą, a Rezerwujący Usługobiorcą.

4. Oferta zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w § 4 ust. 2 jest wiążąca:

a) przez 3 dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2. – jeżeli złożona została 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej lub wcześniej, 

b) przez 1 dzień od dnia wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2.  – jeżeli złożona został później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

§5

1. Wszelkie reklamacje składać należy na adres internetowy rezerwacje@travelshop.com.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Spółkę.