Już jako nastolatka byłam wolontariuszką w klubie dziecięcym i młodzieżowym „Trampolina” i to właśnie wtedy zaczęła się moja praca z dziećmi i młodzieżą. Brałam udział w organizacji półkolonii dla dzieci oraz organizacji turniejów sportowych. Ukończyłam studia z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. Zawodowo pracuję z dziećmi od ponad półtora roku. Zaczynałam od pracy w przedszkolu, prowadząc zajęcia ruchowe i zajęcia eksperymentalne „Młody naukowiec”. Obecnie pracuję jako nauczyciel chemii, matematyki oraz nauczyciel wspomagający i wychowawca klasy 4. Wolny czas lubię spędzać w gronie przyjaciół, podróżując, jeżdżąc na rowerze czy rolkach. Do pracy zawsze podchodzę z wielkim zaangażowaniem stawiając na kształtowanie u dzieci otwartości na kreatywność.

wróć