Instruktor pływania, Wychowawca

Ratownik wodny, instruktor pływania, wychowawca kolonijny, hipoterapeuta.

Ukończone studia na kierunku ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia.

Moje pasje to żeglarstwo, jazda konna w stylu west, wędrówki górskie, wspinaczka, karate oraz szeroko rozumiana praca z dziećmi i młodzieżą .

W pracy z podopiecznymi staram się przede wszystkim zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i kreatywną zabawę, tak aby mogły rozwijać swoje naturalne zdolności i zainteresowania.

Praca z dziećmi na koloniach i obozach jest dla mnie okazją do przekazywania wiedzy, nauczania nowych umiejętności , rozwijania u podopiecznych zainteresowań i pasji .

Dziecięcy uśmiech jest dla mnie największą nagrodą za pracę.

wróć